Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna Lechinta

Beneficiar: Lucrari Drumuri si Poduri SA

Obiectul: Asigurarea scurgerii apei prin executia de santuri si rigole.

Lucrari efectuate

Sapatura la cota proiectata, executie strat drenant, montarea cofrajelor, turnarea betonului.

Contact Rapid:

+40 741 684 340
andrei.vieriu@amw.ro